Kuplaputket

Tukevia, turvallisia ja monikäyttöisiä Kuplaputkia on saatavilla useita eri kokoja tilan ja
käyttötarpeiden mukaan. Kuplaputket sopivat rentouttamaan ja rauhoittamaan hämärässä tilassa, mutta niiden avulla voidaan myös aktivoida aistimista ja oppimista asiakkaan tavoitteiden mukaan.
Kuplaputkiin sopivilla lisävarusteilla käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa niin
kommunikaatioon kuin sosiaalisiin taitoihinkin. Kuplaputkien ja lisävarusteiden avulla asiakaalle voidaan tarjota pystyvyyden ja voimautumisen kokemuksia mm. motoristen taitojen harjoittelun avulla. Kuplintaa ja vaihtuvia värejä voit hallinnoida interaktiivisesti langattomalla ohjaimella – tai sitten voit vain antaa kuplinnan ja värien viedä mukanaan ihan ilman ohjailua.